Diagnostyka różnicowa i terapia zaburzeń systemu mięśniowo szkieletowego


Od 2017 roku jestem instruktorem prowadzącym autorskie szkolenia dla fizjoterapeutów z zakresu terapii manualnej.

Szkolenie z zakresu terapii manualnej składa się z 6 modułów, każdy z nich liczy 21 godzin dydaktycznych (16 godzin zegarowych). Każdy moduł odbywa się w systemie weekendowym (Sb-Nd) i uczestniczy w nim maksymalnie 10 kursantów.
Każdy uczestnik po ukończeniu modułu otrzymuję certyfikat ukończenia danej części, natomiast po ukończeniu 6 modułów certyfikat końcowy.

Specyfika kursu polega na tym iż nie jest on ukierunkowany jedynie na diagnozę i terapię jednej wybranej tkanki ale łączy on w sobie wiele metod oraz technik z zakresu terapii manualnej dzięki czemu kursanci zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące diagnozowania i  leczenia zarówno tkanki kostnej, mięśniowej, powięziowej oraz nerwowej. W każdym module występuje integracja technik w celu nauki całościowego opracowania pacjenta.

Kurs swoją tematyką obejmuję także anatomię funkcjonalną,  topograficzną (palpacyjną), diagnostykę różnicową, traumatologie narządu ruchu, elementy stabilizacji kręgosłupa i stawów obwodowych.

Ogromną zaletą szkolenia jest to że w 70% ma charakter praktyczny oraz jest poparty licznymi przypadkami klinicznymi wynikającymi z doświadczenia prowadzącego.  


Techniki lecznicze stosowane w kursie to

1. Dotyczące tkanki kostnej:
- mobilizacje
- manipulacje

2. Dotyczące tkanki mięśniowej:
- techniki energii mięśni;
- masaż tkanek głębokich
- punkty spustowe

3. Dotyczące tkanki powięziowej:
- rozluźnianie powięziowe    

4. Dotyczące tkanki nerwowej:
- neuromobilizacje

5. Dodatkowo:
- trening stabilizacyjny
- dysbalans mięśniowy
- palpacja
- anatomia funkcjonalna
- traumatologia narządu ruchu

 

MODUŁ I
 
1. Omówienie ogólnych założeń terapii manualnej.
2. Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegów manualnych.
3. Analiza postawy ciała.
4. Badanie i leczenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

MODUŁ II

1. Badanie i leczenie miednicy.
2. Badanie i leczenie stawu biodrowego oraz okolicy uda.
3. Badanie i leczenie stawu kolanowego.

MODUŁ III

1. Badanie i leczenie okolicy podudzia oraz stopy.
2. Badanie i leczenie odcinka piersiowego kręgosłupa.
3. Badanie i leczenie przejścia szyjno-piersiowego.

MODUŁ IV

1. Badanie i leczenie odcinka szyjnego kręgosłupa.
2. Badanie i leczenie stawu skroniowo-żuchwowego.

MODUŁ V

1. Badanie i leczenie obręczy barkowej
2. Badanie i leczenie okolicy ramienia.
3. Badanie i leczenie stawu łokciowego.

MODUŁ VI

1. Badanie i leczenie okolicy przedramienia.
2. Badanie i leczenie okolicy nadgarstka, śródręcza i palców.
3. Powtórzenie materiału, praca z pacjentami.

ZAPISY NA SZKOLENIE

1. Koszt modułu to 1000zł brutto.
2. Miejsce szkolenia to FitActive Studio, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Przemysława 9
3. Szkolenie adresowane jest do fizjoterapeutów oraz studentów fizjoterapii IV i V roku studiów.
4. Zajęcia odbywają się w grupach 10-cio osobowych.
5. Każdy uczestnik otrzymuje skrypt.
6. Poczęstunek i napoje w cenie szkolenia.
7. Kontakt: +48 660 988 046.

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.