EDYCJA I

 

 

      MODUŁ I

21-22.05.2022

      MODUŁ II

03-04.09.2022

      MODUŁ III

05-06.11.2022

      MODUŁ IV

14-15.01.2023

      MODUŁ V

18-19.03.2023

      MODUŁ VI

27-28.05.2023

 

 
           FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.